Marc Udink bij Rondetafelgesprek Tweede Kamer inzake “Governance in het mbo”

Marc Udink was vanochtend een van de genodigden bij het rondetafelgesprek “Governance in het mbo” georganiseerd door de vaste commissie van de Tweede Kamer voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aanleiding voor het rondetafelgesprek was het bijna failliet gaan van het ROC Leiden en de onduidelijkheden die bestaan over de precieze verantwoordelijkheidsverdeling tussen OCW, de onderwijsinstellingen en private partijen.

Doel van het rondetafelgesprek is om daaruit lessen te trekken voor de toekomst ten aanzien van dreigende faillissementen bij onderwijsinstellingen.