Mazars Mastercourse: Ontwikkelingen in de Flex-BV

Bas Steins Bisschop en Rogier Wolf hebben op 6 oktober 2015 een bijdrage geleverd aan de Mazars Mastercourse. Bas en Rogier hebben gesproken over de ontwikkelingen in de flex-BV en de rol van de accountant daarin. Ook stelden zij oplossingsrichtingen bij geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en de vennootschap aan de orde.

De Mazars Mastercourse werd georganiseerd door  en en vond op 5 en 6 oktober 2015 in Houten plaats.

Tijdens de mastercourse kwamen, naast het ondernemingsrecht, diverse onderwerpen voor de accountancy en auditpraktijk aan de orde. Bijvoorbeeld de wijzigingen in het jaarrekeningenrecht, consolidatie, controle, pensioen in eigen beheer en crowd funding & alternatieve financieringsvormen.

Mocht u meer informatie wensen over deze presentatie of bent u geïnteresseerd in een kennissessie over de flex-BV op locatie, neemt u dan contact op met  of .