VAR wordt Wet DBA

Op 2 februari 2016 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). Dat heeft tot gevolg dat per 1 mei 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) verdwijnt. Het systeem van de VAR maakt schijnzelfstandigheid mogelijk, volgens het kabinet. Te veel zzp’ers werken te lang en te veel voor dezelfde “opdrachtgever” en doen exact hetzelfde werk als een werknemer. De “opdrachtgever” zou deze mensen in loondienst moeten nemen en premies moeten afdragen. De huidige VAR is volgens het kabinet door de Belastingdienst niet meer goed te controleren. Bovendien wil het kabinet de verantwoordelijkheid rond de inhuur van zzp’ers meer bij de opdrachtgevers leggen. Bij de VAR ligt het risico voor de financiële gevolgen in het geval een dienstverband wordt aangenomen, vooral bij de zzp’er.

De VAR wordt vervangen door modelovereenkomsten tussen zzp’ers en opdrachtgevers. Deze overeenkomsten zijn vooraf getoetst door de Belastingdienst. In deze “voorbeeldovereenkomsten” is de relatie tussen opdrachtgever en zzp’er zodanig ingericht dat geen arbeidsrelatie ontstaat. Denk daarbij aan het geven van instructies en de mogelijkheid tot vervanging. Als bij een controle door de Belastingdienst blijkt dat in de praktijk niet conform de voorbeeldovereenkomst wordt gewerkt, zullen opdrachtgever en opdrachtnemer beiden verantwoordelijk zijn voor de gevolgen. De opdrachtgever zal een naheffing loonbelasting en sociale premies ontvangen. De zzp ‘er heeft geen recht meer op fiscale voorzieningen zoals zelfstandigenaftrek.

Vanaf 1 mei 2016 worden de modelovereenkomsten rechtsgeldig. Er zijn vele soorten modelovereenkomsten. Er zijn al goedgekeurde overeenkomsten te vinden op de website van de Belastingdienst (zie ). De modelovereenkomsten zijn niet altijd even goed leesbaar en voor veel beroepen is nog geen modelovereenkomst. Ook kunnen opdrachtgever zelf een voorbeeldovereenkomst laten toetsten door de Belastingdienst.  Bij het opstellen en controleren van de overeenkomsten kunnen wij u adviseren.

Neem contact op met .