Aandeelhouders geschillen: wat kunt u doen als samenwerking verandert in tegenwerking?

Als ondernemer kunt u allerlei samenwerkingsverbanden aangaan. In dat geval zijn meerdere partijen betrokken bij de onderneming. Helaas verloopt niet iedere samenwerking naar wens. Wanneer de samenwerking verandert in tegenwerking, wilt u zo snel mogelijk tot een oplossing komen. Geschillen hebben een negatief effect op de vennootschap. De wet biedt voor aandeelhoudersgeschillen twee specifieke procedures: de enquêteprocedure en de geschillenregeling.

In dit white paper wordt toegelicht hoe deze twee regelingen kunnen leiden tot een oplossing van uw aandeelhoudersgeschil. Ook wordt uitgelegd hoe een goede contractuele geschillenregeling in uw aandeelhoudersovereenkomst een juridische procedure kan voorkomen.

Klik  om het white paper te lezen.