Branches

Zorg

In de zorg is veel dynamiek. De zorg staat in de media in de belangstelling. Wetten en regelgeving veranderen steeds. Dat heeft invloed op bestaande overeenkomsten, maar ook op overeenkomsten die u nog wilt aangaan met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorginstellingen en overheidsinstellingen. Wij helpen u deze ontwikkelingen te plaatsen en daaraan uw onderneming aan te passen. Zo adviseren wij over overeenkomsten met partijen in de zorg en stellen wij deze overeenkomsten op.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voert controles uit. Bijvoorbeeld het risico- en incidententoezicht. Zorgverzekeraars en zorgkantoren voeren formele en materiële controles uit. Zorgverzekeraars en zorginstellingen roeren zich in het publieke debat. Wij adviseren graag over deze onderwerpen en helpen u bij controles.

Zorgondernemers staan wij bij als er, bijvoorbeeld, een fusietoets van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet plaatsvinden of als de Zorgbrede Governancecode aan de orde is. Wij begeleiden ondernemers bij privacyaspecten en adviseren over de aanpak daarvan.