Expertisegebieden

U en uw onderneming in goede tijden

Ondernemers hebben een plan. Of op z’n minst een kansrijk idee. Wij helpen plannen en ideeën uit te denken en te realiseren. Daar horen goede afspraken bij. Tussen u en andere ondernemingen, maar ook met medewerkers. Afspraken die helder, eenduidig en juridisch waterdicht moeten worden vastgelegd. En vooral moeten kloppen met de bedoeling van de betrokken partijen. Daar zorgen wij voor. Wij schrijven en beoordelen contracten. En we staan ondernemers bij met het onderhandelen met derden. Want contracten komen nu eenmaal niet zomaar tot stand. Dat begint voor ons met goed luisteren. Naar wat u wenst te bereiken en hoe anderen daarop reageren. Wij vragen door, net zolang tot we de juiste, scherpe formulering op papier hebben.

Wij begeleiden bijvoorbeeld overnames. Daarbij staan we de koper, de verkoper of de onderneming bij. Wij begeleiden het hele proces, van onderhandeling tot contract. Ook helpen we bestuurders bij de beantwoording van governance-vragen. Niet alleen bij plannen voor een samenwerking maar ook als marktontwikkelingen of bedrijfsopvolging het noodzakelijk maken of als er sprake is van verschil van inzicht tussen stakeholders van de onderneming. En omdat we de wereld van onze cliënten erg goed kennen, kunnen we zelf proactief zaken aankaarten. Vanuit ons blikveld zien we soms ontwikkelingen die voor anderen nog verscholen blijven. Een kwestie van onze expertise en de kennis van uw markt en bedrijf op het juiste moment bij elkaar brengen. Zelfs als het uw onderneming goed gaat, kunt u te maken krijgen met geschillen in de vennootschap en tussen bestuurders, toezichthouders en aandeelhouders. Dat kan tot procedures leiden. Bij UdinkSchepel Advocaten hebben we veel ervaring – en succes – met procedures bij de Ondernemingskamer en andere instanties. Dat is een van onze belangrijke kerncapaciteiten.

U en uw onderneming in mindere tijden

Ondernemen betekent risico’s nemen. Soms zit het tegen. Wij adviseren in dat geval over het oplossen van problemen. Ook als dat niet om strikt juridische zaken gaat. Wij begeleiden u om grote(re) problemen te voorkomen. Als het mis dreigt te gaan, helpen we ondernemingen om goed bestuur te herstellen. Denk ook aan een herstructurering, reorganisatie, turn-around, doorstartmogelijkheden (waaronder pre-pack), surseance van betaling en faillissement. U kunt op ons rekenen. We hebben veel bestuurders, aandeelhouders, investeerders en banken succesvol in dit soort trajecten mogen bijstaan. Waar mogelijk helpen we (dreigende) financiële moeilijkheden af te wenden, ook richting banken (financiering en zekerheden). Regelmatig treden we op als curator in spraakmakende faillissementen. We kennen het klappen van de zweep. En de verschillende kanten van de medaille. Als u als bestuurder of toezichthouder door de curator aansprakelijk wordt gesteld, kan UdinkSchepel Advocaten u uitstekend begeleiden.

De in genoemde advocaten hebben zich geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.