Elektronisch deponeren van uw jaarrekening: wanneer wordt dit voor uw onderneming verplicht?

Ook binnen het jaarrekeningenrecht wordt een digitaliseringslag gemaakt. De wetgever gaat het elektronisch deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel verplicht stellen. Dit is geregeld in de op 16 december 2015 in het Staatsblad verschenen ‘Wet in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg’. Invoering van de regeling betekent dat de jaarrekening niet langer op papier kan worden aangeleverd. Nadere uitwerking van de wet volgt bij algemene maatregel van bestuur (“AMvB”). De wetgeving zal naar verwachting per 1 juli 2016 in werking treden.

Lees meer in deze bijdrage.