Investeren via een commanditaire vennootschap. Pas op voor het beheerverbod. Personele unie.

Een commanditaire vennootschap (of CV) heeft in de basis een eenvoudige structuur. De beherend vennoot is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. De commanditaire vennoot is de geldverschaffer achter de schermen. Hij mag zich niet met het bestuur van de CV bemoeien. Dat heet beheerverbod. Als de commanditaire vennoot zich wel met de bedrijfsvoering bemoeit, kan hij evenals de beherend vennoot aansprakelijk zijn voor schade die anderen leiden. Wanneer overtreedt de commanditaire vennoot het beheerverbod? Deze vraag is interessant als de bestuurder van de beherend vennoot en die van de commanditaire vennoot dezelfde personen zijn. Met andere woorden, als sprake is van een personele unie.

Een voorbeeld. Bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein sprak de directeur van de beherend vennoot èn van de commanditaire vennoot met de belastingdienst en de provincie. De vraag is in welke hoedanigheid hij dat deed. Immers, wanneer de directeur de indruk wekt te handelen namens de commanditaire vennoot, dan overtreedt hij het beheerverbod. De Hoge Raad heeft zich over deze vraag gebogen en biedt een pragmatische oplossing. Als een persoon zowel de beherend vennoot als de commanditair vennoot kan vertegenwoordigen, geldt dat deze persoon in gesprekken met derden geacht wordt te handelen namens de beherend vennoot. Deze uitspraak geeft de directeur vrijheid van handelen. Toch krijgt de directeur geen vrijbrief. De commanditaire vennoot heeft nog steeds te maken met het beheerverbod en mag dus geen misbruik maken van zijn positie achter de schermen. Bij een CV met een personele unie moet de directeur ervoor waken dat hij een onjuiste indruk over zijn hoedanigheid bij de gesprekspartijen wekt. De directeur moet zich presenteren als de beherend vennoot van de CV. In haar noot in Jurisprudentie in Nederland 2017/8 besteedt aandacht aan deze kwestie.

Lees de noot van .