Klokkenluidersregeling voor grotere organisaties verplicht – bent u er klaar voor?

Op 1 maart 2016 is het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders aangenomen door de Eerste Kamer. Als binnen uw organisatie meer dan vijftig personen werkzaam zijn, dan bent u binnenkort verplicht om een interne meldingsprocedure voor vermeende misstanden te hebben. U bent grotendeels vrij een eigen regeling in te richten. Bij afwezigheid van een (goed werkende) regeling, mag een melder zich richten tot het Huis voor Klokkenluiders. Dit is een nieuw extern meldpunt met vergaande bevoegdheden.

beschrijft kort de wettelijke regeling en geeft een aantal tips & tricks om ervoor te zorgen dat u over een afdoende regeling beschikt.