Wanneer zijn bestuurders en aandeelhouders aansprakelijk wanneer zij een vordering onbetaald laten en wel dividend uitkeren?

Deze vraag speelde in de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 16 maart 2016 . De vergadering van aandeelhouders nam een besluit tot uitkering van dividend en liet kort daarna rekeningen onbetaald. De crediteur was van mening dat het dividendbesluit nietig was. Hij stelde zowel de aandeelhouders als de bestuurders aansprakelijk.

In haar noot onder deze uitspraak bespreekt de vraag welke maatstaf moet worden gebruikt voor het vaststellen van aansprakelijkheid van een bestuurder dan wel een aandeelhouder. Volgens de Hoge Raad gedraagt een aandeelhouder zich onrechtmatig als hij op het moment van het dividendbesluit al ernstig rekening had moeten houden met een tekort waardoor de vennootschap haar schulden niet kan voldoen en de schuldeisers daardoor schade lijden. Deze maatstaf is min of meer gelijk aan de norm die geldt voor de vaststelling van de persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder. De rechtbank Gelderland stelde de aandeelhouders en bestuurders in de gelegenheid aan te tonen dat zij het tekort ten tijde van de dividenduitkering niet hadden voorzien. Het probleem speelde voor de inwerkingtreding van de Wet flex-BV, maar de uitspraak is ook nu van belang voor de vraag of, en in hoeverre, rekening moet worden gehouden met een tekort bij een dividenduitkering.

 

Lees de noot van Anne-Mieke.