Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: check de statuten!

Op 1 juli 2021 trad de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) voor het overgrote deel in werking. Deze wet verduidelijkt de regeling voor het bestuur en toezicht bij stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. De WBTR geldt voor alle bestuurders en toezichthouders, dus bijvoorbeeld ook voor (niet-)betaalde bestuurders van een plaatselijke muziekvereniging of schoolstichting. De taken en verantwoordelijkheden van de bestuurders en toezichthouders worden duidelijker in de wet opgenomen.

en schreven over de WBTR een artikel voor . Zij gaan in op de veranderingen en geven tips voor de aanpassing van de statuten van stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen in het kader van de WBTR. Klik op het artikel te lezen.