Aandeelhoudersovereenkomsten: bestuur (benoeming, ontslag, besluitvorming en vertegenwoordiging)

Dit is het derde deel van het vijfluik over aandeelhoudersovereenkomsten in samenwerking met de en . In dit deel gaat in op het bestuur van de BV. Welke afspraken kunnen daarover in een aandeelhoudersovereenkomst worden gemaakt? Rogier besteedt aandacht aan de benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur en de rol van de algemene vergadering in dat kader. Ook komen besluitvorming van het bestuur en vertegenwoordiging door het bestuur aan de orde.