Aandeelhoudersovereenkomsten: doorwerking in de vennootschapsrechtelijke orde

Dit is het tweede deel van het vijfluik over aandeelhoudersovereenkomsten in samenwerking met de en . In dit deel gaat in op het leerstuk van doorwerking. Hebben afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst invloed op de vennootschapsrechtelijke orde? Welke gevolgen heeft de niet-naleving van die afspraken voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming in de BV? Wat is de rol en invloed van de open normen van de vennootschappelijke redelijkheid en billijkheid en het vennootschappelijk belang in dit kader? Aan de hand van de Kekk/Delfino-uitspraak gaat Rogier op deze problematiek in.