Aandeelhoudersovereenkomsten: informatieverschaffing

Dit is het vierde deel van het vijfluik over aandeelhoudersovereenkomsten in samenwerking met de en . In dit deel gaat in op informatieverschaffing door de vennootschap aan aandeelhouders. Het bestuur gaat over de dagelijkse gang van zaken en in beginsel wordt alleen informatie aan de aandeelhouders tijdens de algemene vergadering verstrekt. Als een aandeelhouder niet ook bestuurder van de BV is, bestaat tussen het bestuur en de aandeelhouders vaak een informatieasymmetrie. Op welke wijze kan in een aandeelhoudersovereenkomst deze informatieasymmetrie worden opgelost?