Curator doet onderzoek naar de rol van de Gemeente Den Haag bij het faillissement Stichting Energieacademie en hoopt op een doorstart

Stichting Energieacademie is op 23 maart 2021 failliet verklaard. Laurien Martens van UdinkSchepel Advocaten is aangesteld als curator.

De Energieacademie is enkele jaren geleden opgericht om een door de Gemeente Den Haag geïnitieerd project uit te voeren. Dit prijzenswaardig maatschappelijk initiatief hield in moeilijk bemiddelbare en kwetsbare jonge werklozen in de regio Den Haag naar werk te begeleiden. Daarbij lag de focus op de groeisectoren bouw, techniek en energietransitie. Het doel was om binnen twee jaren ca 600 jongeren te begeleiden naar werk. Dit liep anders en resulteerde uiteindelijk in een debacle. Kort na de officiële opening van de Energieacademie (februari 2020) ontving de Gemeente Den Haag allerlei signalen dat de interne zaken niet op orde zouden zijn. Ook liep het aantal leerlingen achter. Er is geprobeerd orde op zaken te stellen, maar dit is niet gelukt. Het doek viel uiteindelijk voor de Energieacademie en de Energieacademie werd vervolgens niet gered door de Gemeente Den Haag. Met alle gedupeerden als gevolg. Denk aan de crediteuren maar ook aan de leerlingen waar het allemaal om draait. Voorgaande is breed uitgemeten in de media en heeft ook de nodige aandacht gekregen binnen de gemeenteraad van Den Haag. In de gemeenteraad zijn tientallen vragen gesteld over de Energieacademie en dit heeft uiteindelijk ook geleid tot diverse moties, waarin o.a. het voornemen is vastgesteld om de financiële gevolgen voor de crediteuren weg te nemen. De failliete boedel is blij met dit initiatief.

De curator zet de komende tijd alles op alles om een doorstart te realiseren. Die moet er naar het oordeel van de curator komen gelet op de maatschappelijke belangen van dit mooie initiatief. De curator heeft de fractievoorzitters opgeroepen mee te helpen aan het faciliteren van een doorstart. De maatschappelijke missie van de Energieacademie is immers helemaal niet achterhaald. Als het idee voor een doorstart er nog niet was, dan moet die er nu spoedig komen. De curator heeft de wethouder Van Alphen om tekst en uitleg gevraagd en stelt zich – net als de Raad – op het standpunt dat de leveranciers en overige crediteuren geen slachtoffer mogen worden van deze deconfiture. Ook de maatschappelijke doelgroep mag daarvan geen slachtoffer worden. De curator heeft de gemeente en de wethouder laten weten binnenkort een onderzoek te zullen starten naar de oorzaken van het faillissement en de vraag wie verantwoordelijk is voor deze onbetaalde rekeningen. Zij kijkt daarbij niet alleen naar de rol van de voormalig bestuurders van de Stichting en de Raad van Toezicht, maar ook naar de rol van de Gemeente Den Haag en B&W. Gemeente/B&W heeft een nadrukkelijke rol gespeeld bij de stichting, zowel bestuurlijk als financieel. Aanwijzingen zijn er dat zij meer dan alleen een subsidieverstrekker was en ook een bestuurlijke rol had. Zo was zij o.a. betrokken bij de totstandkoming/oprichting, reorganisatieplan (RvT) en de afwikkeling.

De curator doet daarnaast onderzoek naar het verdwijnen van de eigendommen. De curator trof een lege bedrijfshal aan waar voorheen zich de leslokalen bevonden. De eigendommen die daar aanwezig waren zijn voor een groot deel verwijderd door derden.

Schuldeisers kunnen hun vordering indienen via .

Geïnteresseerde doorstartkandidaten kunnen zich alleen per e-mail melden bij de curator Laurien Martens ().