Faillissement CASA Klinieken: 6de faillissementsverslag

Op 8 augustus 2017 zijn twee van de drie Stichtingen van de CASA organisatie in staat van faillissement verklaard. Het detacheren van de werknemers aan de Abortushulpverlening entiteit CASA Klinieken werd voortgezet vanuit dat faillissement. De werkzaamheden van CASA Medical (advisering etc.) kwamen toen al stil te liggen. Deze – eerste – doorwerkperiode heeft (met toestemming van het UWV) zeven weken geduurd. In die tijd heeft de inlener (CASA Klinieken) een selectie doorgevoerd en een gedeelte van de werknemers zijn gedurende deze periode op non-actief gesteld en ontslagen. Het overgrote deel ging aan het einde van deze periode in vaste dienst bij CASA Klinieken (tegen gelijke CAO-condities). CASA Klinieken heeft vervolgens van 1 oktober 2017 tot haar eigen faillissement op 8 december 2017 zelfstandig gefunctioneerd (als rechtstreekse werkgever). Op 8 december 2017 was ook het laatste onderdeel failliet en is door de curator tot en met de eerste week van januari 2018 doorgewerkt. In deze periode zijn vele scenario’s voor een doorstart gepasseerd. De eerste pogingen waren gericht op het doorstarten van de CASA locaties als een geheel op de resterende drie locaties (Amsterdam, Rotterdam en Maastricht). Uiteindelijk bleek dit niet mogelijk en is in twee van de drie locaties apart doorgestart (Amsterdam en Rotterdam). Aan het einde van deze (tweede) doorwerkperiode heeft uiteindelijk slechts een gering gedeelte emplooi gevonden bij de Rotterdamse vestiging. De meeste medici zijn elders aan de slag gegaan.

Via  is het verslag van CASA Klinieken beschikbaar. Voor een goed begrip van de gebeurtenissen is het raadzaam het verslag van CASA Klinieken te lezen. Uit dit verslag kan niet zonder toestemming van de curator worden geciteerd. De weergegeven informatie is voorlopig. Een nieuw verslag wordt verwacht in het 1ste kwartaal van 2021. Er is een dagvaarding tegen ex bestuurder van Herk uitgebracht wegens onbehoorlijk bestuur.