Faillissement van de Scheveningse Pier: 11de faillissementsverslag

U treft het 11de openbare verslag aan over de Pier in Scheveningen. In dit verslag kunt u lezen dat alle schulden inmiddels zijn voldaan met uitzondering van de familie Van der Valk en de Gemeente Den Haag (laatstgenoemde vordering dient te worden voldaan door de huidige eigenaar van de Pier). Op dit ogenblik wordt onderzocht op welke wijze dit faillissement kan worden afgewikkeld. Een gedeelte van de met de huidige eigenaar afgesproken koopprijs zou nog moeten worden ontvangen indien sprake is van een bestemmingswijziging. Er is een persbericht verschenen waarin is aangegeven dat de schikking met de familie Van der Valk het mogelijk heeft gemaakt om de echte slachtoffers (de nu betaalde crediteuren) alsnog te voldoen.