Faillissement Mita Zorg

Mita Zorg is op 16 maart 2021 failliet verklaard. Bas Ebels van UdinkSchepel Advocaten is aangesteld als curator.

Mita Zorg verleent huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding in de regio Haaglanden. De zorg voor de cliënten wordt de komende tijd door de curator voortgezet. Het personeel van Mita Zorg is inmiddels ingelicht en zal met hun gebruikelijke toewijding de zorg continueren. In de tussentijd zal gezocht worden naar een duurzame oplossing, waarbij de mogelijkheden van een doorstart of een overname worden onderzocht. De continuïteit van de zorg voor alle cliënten en behoud van werkgelegenheid zullen daarbij de hoogste aandacht hebben.

Cliënten van Mita Zorg kunnen zich met vragen wenden tot de reguliere aanspreekpunten binnen Mita Zorg.

Schuldeisers kunnen hun vordering indienen via .

Geïnteresseerde doorstartkandidaten kunnen zich alleen per e-mail melden bij de curator Bas Ebels ( en kantoorgenoot Laurien Martens (). Alle geïnteresseerde partijen zullen na aanmelding op een later moment meer gedetailleerde informatie ontvangen over de voor overname beschikbare activa en activiteiten en het biedingsproces. Geïnteresseerde partijen worden verzocht om in hun e-mail hun eigen (zorg)organisatie kort toe te lichten.