Faillissement Mooy Logistics B.V. en Mooy Beheer B.V. (Mooy)

De Rechtbank Den Haag heeft op dinsdag 14 augustus 2018 de faillissementen uitgesproken van Mooy Logistics B.V. en Mooy Beheer B.V. Martijn Vermeeren van Buren Legal en Bas Ebels van UdinkSchepel Advocaten zijn in deze faillissementen aangesteld als curatoren.

Mooy Logistics

Mooy Logistics is opgericht in 1952 en is een logistiek dienstverlener, gespecialiseerd in transport en warehousing van voornamelijk fruit, groenten, bloemen en planten. Mooy Logistics hoofdzakelijk groupagevervoer tussen Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Dit doet Mooy Logistics voor een belangrijk deel vanuit de vestigingen in Waddinxveen en Breda. Mooy Logistics beschikt daarnaast over een eigen douaneafdeling en –entrepot, van waaruit zij voor haar klanten de douaneafhandeling verzorgt. Mooy Logistics heeft ca. 250 werknemers in dienst.

Doorstart en voortzetten bedrijf

De curatoren onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor een doorstart en bekijken de mogelijkheden om de komende tijd het bedrijf open te houden. Daartoe gaan de curatoren in gesprek met belanghebbende partijen. De eerste geïnteresseerden hebben zich inmiddels bij de curatoren gemeld. Overige geïnteresseerde partijen in een doorstart kunnen contact opnemen met de curatoren: of . Zij zijn ook telefonisch te bereiken op 070 318 42 98 en 070 311 0711.

Gevolgen voor werknemers

Zoals gebruikelijk bij een faillissement zullen de curatoren vermoedelijk de arbeidsovereenkomsten met alle werknemers moeten opzeggen. De curatoren hebben vandaag een bijeenkomst gepland om het personeel uitgebreid te informeren. Gedurende de opzegtermijn van maximaal 6 weken blijven de werknemers in dienst én aan het werk voor Mooy Logistics. Zij krijgen in beginsel hun salaris en vakantiegeld over deze resterende periode betaald via de UWV loongarantieregeling. De curatoren hebben het UWV reeds ingelicht. UWV start zo snel mogelijk een registratieprocedure om de salarissen te kunnen uitbetalen. Dit kan enkele weken duren.

Gevolgen voor klanten en leveranciers

Vooralsnog is het bedrijf gewoon open en worden klanten bediend. Momenteel wordt onderzocht of de werkzaamheden van Mooy Logistics tijdelijk worden voortgezet. Voor informatie kunnen klanten en leveranciers zich tot de curatoren of hun kantoorgenoten wenden.

Gevolgen voor schuldeisers

Schuldeisers van Mooy Logistics en/of Mooy Beheer kunnen hun vordering(en) bij de curatoren indienen via of eventueel per post naar:

UdinkSchepel Advocaten

T.a.v. de heer mr. E.S. Ebels

Alexanderstraat 2

2514 JL Den Haag