Faillissement SecurCash

Op 8 januari 2019 is na een periode van surseance het faillissement uitgesproken van SecurCash Nederland B.V. Op 11 januari 2019 volgde het faillissement van dochtervennootschap SecurCash Geldverwerking B.V. Marc Udink van ons kantoor en Martijn Hoving van RWV-advocaten werden van beide vennootschappen aangesteld als curatoren.

SecurCash en Brink’s

Geldtransporteur SecurCash is een dochteronderneming van het Amerikaanse Diebold Nixdorf en was, nadat het was samengevoegd met collega geldtransporteur Brink’s, een van de grootste spelers in geldtransport op de Nederlandse markt.

De activiteiten van de onderneming kunnen worden onderverdeeld in grofweg twee takken: de retailtak, die het vervoer van geld van en naar winkels verzorgde, en de bankentak, die het geld van en naar banken verzorgd.

Het faillissement ziet alleen op het de retailtak. Dat gedeelte van de onderneming was al vele jaren verlieslatend, grotendeels veroorzaakt door een snel krimpende markt in contant geld en zware concurrentie onder de geldtransporteurs.

Curatoren

De curatoren zijn belast met het beheer en de vereffening van het vermogen van de failliete bedrijven ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Dit houdt onder meer in dat de curatoren alle debiteuren zullen innen en de eigendommen van gefailleerde zullen verkopen. Daarnaast hebben de curatoren de wettelijke taak om onderzoek te doen naar de oorzaken van het faillissement, waarbij ook de rechtmatigheid van het gevoerde beleid aan de orde zal komen.

De curatoren hebben de dienstverlening in de maand januari voortgezet om de klanten van SecurCash Nederland B.V. de gelegenheid te geven om alternatieve dienstverlening te zoeken voor het wegvallen van de dienstverlening van SecurCash. Na het beëindigen van de dienstverlening van SecurCash in januari, hebben de curatoren de eigendommen van SecurCash (geltransportwagens, plofkoffers etc.) geveild. In de komende periode zullen de curatoren nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement. Daarnaast zullen zij de openstaande vorderingen innen.

Wilt u een vordering in een van de faillissementen indienen? Stuur dan een e-mail naar .