Faillissement Stichting The Hague Institute for Global Justice

Stichting The Hague Institute for Global Justice

8-05-2018

Mr Marc Udink is door de Haagse rechtbank benoemd in een gevoelig faillissement. The Hague Institute for Global Justice heeft vanaf haar oprichting in 2010 in grote publieke belangstelling gestaan. Het instituut heeft in korte tijd een wereldwijde reputatie verworven op het inhoudelijke vlak van recht en vrede. Het instituut is mede op het initiatief van de Gemeente Den Haag opgericht en is met de FES gelden van EZ gelanceerd. Na een korte bloei is het instituut in 2018 failliet verklaard. Het tweede verslag wordt hier gepubliceerd. Deze bevindingen zijn voorlopig en uit deze tekst kan alleen na vooraf verkregen schriftelijke toestemming worden geciteerd.