Veel belangstelling voor doorstart Mooy Logistics

Faillissement
De Rechtbank Den Haag heeft op dinsdag 14 augustus 2018 het faillissement uitgesproken van Mooy Logistics B.V. en Mooy Beheer B.V. Martijn Vermeeren van Buren en Bas Ebels van UdinkSchepel Advocaten zijn aangesteld als curatoren.

Doorstart en voortzetten bedrijf
De curatoren hebben inmiddels met belangrijke stakeholders afspraken gemaakt over de tijdelijke voortzetting van de onderneming. Vooralsnog blijft het bedrijf gewoon open en worden klanten met de gebruikelijke service bediend. Voor informatie kunnen klanten en leveranciers zich op reguliere wijze wenden tot hun aanspreekpunten binnen Mooy Logistics.
De curatoren zijn in gesprek met diverse serieuze doorstartkandidaten en hebben goede hoop dat op korte termijn een doorstart kan worden gerealiseerd.

Loyaliteit klanten en werknemers
Mooy Logistics is een sinds 1952 een gevestigde naam in de logistiek en dat merken de curatoren op de werkvloer. De loyaliteit bij zowel klanten als werknemers is groot. Het personeel zet zich op alle fronten extra in om te zorgen dat klanten zo weinig mogelijk hinder ondervinden van het faillissement. Ondertussen hebben UWV en de curatoren afspraken gemaakt over een verkorte intakeprocedure, die ook reeds is gestart, zodat de werknemers zo snel mogelijk hun salaris betaald krijgen via de UWV loongarantieregeling.