Incassobrief ontvangen over openstaande vorderingen inzake GreenMo/MECHS?

greenmodownload

 

 

 

 

 

 

Curatoren Marc Udink en Bas Ebels zijn in 2023 aangesteld in de faillissementen van GreenMo en MECHS. GreenMo hield zich – kort samengevat – bezig met elektrische (deel)mobiliteit. Zij verhuurde o.a. fietsen / scooters aan B2B klanten. De curatoren van GreenMo bereikte in 2023 een doorstart in het faillissement van GreenMo. Nadien zijn de activa en de contracten met de B2B-klanten (uiteindelijk) overgenomen door MECHS.

Uit de administratie van GreenMo en MECHS blijkt dat er nog verschillende vorderingen openstaan op (voormalige) klanten van GreenMo/MECHS voor de huur van de fietsen / scooters en /of voor reparatie van fietsen / scooters.

De curatoren incasseren deze vorderingen bij de (voormalige) klanten. De komende weken schrijven de curatoren de (voormalige) klanten aan die nog bedragen verschuldigd zijn.

Heeft u een brief van ons kantoor ontvangen over openstaande vorderingen inzake GreenMo/Mechs? Dan leest u hieronder antwoorden op de meest gestelde vragen:

 

U vindt dat de factuur (deels) onterecht is.

Wij verzoeken u om een e-mail te sturen naar met daarin de reden waarom volgens u de factuur onterecht is inclusief stukken die dat onderbouwen.

 

U heeft de fiets / scooter niet gebruikt. Moet u dan toch de openstaande facturen betalen?

Indien de fiets / scooter om wat voor reden dan ook niet gebruikt is door u, maar u daartoe wel beschikking had, dan heeft dit geen invloed op de betalingsverplichting die u heeft. U dient dan de openstaande facturen te betalen.

 

U heeft schade gereden met de fiets / scooter en heeft dit binnen 24 uur gemeld en het schadeformulier ingevuld

Indien u schade heeft gereden met de fiets/scooter, dan verzoeken wij u om de melding van de schade en het ingevulde schadeformulier toe te sturen naar

 

In de brief staat een betaaltermijn. Wat gebeurt er als u de factuur niet op tijd betaal?

Betaalt u niet op tijd? Dan bent u in verzuim en daardoor rente en kosten verschuldigd.

 

U heeft de factuur al betaald.

Mocht u het verschuldigde bedrag inmiddels hebben overgemaakt, dan ontvangen wij graag een betaalbewijs van u via het e-mailadres .

 

U heeft vragen over deze brief die niet hierboven zijn beantwoord.

Wij verzoeken u om een e-mail te sturen naar . Om ervoor te zorgen dat we uw vragen zo snel en efficiënt mogelijk kunnen afhandelen, willen we u vriendelijk vragen om niet naar ons kantoor te bellen, maar een e-mail te sturen. Uw begrip wordt bijzonder op prijs gesteld.