Verhuurder die wordt geconfronteerd met splitsende huurder. Wat nu met de 403-verklaring?

In een zaak over een verhuurder van een winkelpand deed het Hof Amsterdam op 7 juni 2016 uitspraak (). De huurder is een vennootschap die (juridisch) wordt gesplitst. De verhuurder maakt zich zorgen of de nieuwe huurder, waarmee hij na deze splitsing te maken krijgt, voldoende kredietwaardig is. In deze zaak speelt een rol dat de moedermaatschappij van de (oorspronkelijke) huurder een 403-verklaring (garantie) had afgegeven. In deze uitspraak en in de noot van  in Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2016/195 onder deze uitspraak wordt ingegaan op de vraag of de verhuurder na de splitsing van de huurder nog een beroep op de 403-verklaring kan doen.

Lees de noot van Maarten.