Maarten Schepel

Partner

Testimonial

Het prettige van een meer gemengde praktijk is dat het werk nooit verveelt. Zo ben ik vandaag bezig met een dossier over bestuurdersaansprakelijkheid, morgen zit ik aan tafel bij een projectontwikkelaar. Tussendoor regel ik een schadevergoeding na onrechtmatige daad voor mijn cliënt. Van goed contact met cliënten krijg ik energie. Veel van mijn cliënten keren regelmatig terug met een juridische vraag. Op mijn verlanglijst staan zaken waarbij het de kunst is om juridisch haalbaar en zakelijk wenselijk te verenigen. Op kantoor hebben wij een mooie balans gevonden: we zijn inhoudelijke klankborden én we maken lol met elkaar.

Expertise

 • ondernemingsrecht in het algemeen en de flex-bv & kapitaalparticipatie in het bijzonder

 • geschillen oplossen tussen aandeelhouders of van aandeelhouders met een vennootschap – in en buiten rechte

 • corporate litigation

 • aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

 • structuren van samenwerkingsverbanden, vennootschappen, deelnemingen en participaties

 • geschillen over jaarrekeningen en waarderingen

 • vastgoed in het algemeen en projectontwikkeling in het bijzonder

 • adviseren over en opstellen van commerciële contracten

Opleiding en Werkervaring

 • Co-founder UdinkSchepel Advocaten (2017)

 • Co-founder Steins Bisschop & Schepel in 2006

 • Advocaat sinds november 1985 (De Brauw Blackstone Westbroek)

 • Master of Laws degree, London School of Economics (1985)

 • Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (1984)

Publicaties

2017

 • annotatie bij Hoge Raad 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:546, Verzet tegen intrekken overblijvende aansprakelijkheid na intrekking 2:403 verklaring, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2017/97

 • annotatie bij Hof Den Haag 21 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:304, Dividend, uitkering zonder uitkeringsbesluit van de algemene vergadering, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2017/77

 • annotatie bij Hof Amsterdam 18 januari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:92, Enquêterecht. Tweede fase, onmiddellijke voorzieningen, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2017/33.

2016

Nevenfuncties

 • Raadsheer-plaatsvervanger Hof ‘s-Hertogenbosch

 • Lid van juridische adviesraad van de Remonstrantse Broederschap

 • Lid van juridische werkgroep van evofenedex

 • Lid van de Business Club van AMREF Flying Doctors