Wijziging van zeggenschap en de verplichting tot aanbieden van aandelen

In een kort geding bij de Rechtbank Rotterdam was een bijzondere aanbiedingsplicht in statuten van een BV onderwerp van een geschil. In het vonnis van 24 april 2017 was de verplichting van een rechtspersoon-aandeelhouder om haar aandelen aan te bieden in het geval waarbij de zeggenschap over die rechtspersoon-aandeelhouder wijzigde aan de orde. schreef een noot onder het kort geding vonnis.

Klik  voor de uitspraak en de noot van .