Beëindiging van aansprakelijkheid uit een 403-verklaring

Als een moedervennootschap voor haar dochter niet apart een jaarrekening wil publiceren, dan kan zij een 403-verklaring afleggen. Deze verklaring is gebaseerd op art. 2:403 BW. Deze verklaring moet worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Gevolg daarvan is dat de moeder aansprakelijk wordt voor schulden van de dochter. Worden de aandelen in een dochter vervolgens verkocht, dan zal de moeder van deze aansprakelijkheid af willen. De wet schrijft in dat geval een procedure voor.

is in Onderneming & Financiering op die procedure ingegaan. De vraag is of de aansprakelijkheid beëindigd kan worden vóórdat de aandelen in de dochter zijn overgedragen of dat daarmee gewacht moet worden tot na overdracht. Maarten is van mening dat het laatste het geval is.
Wordt de procedure niet op de juiste wijze gevolgd, dan blijft de moeder aansprakelijk voor schulden van haar (voormalige) dochter. Lees de bijdrage van .