Belangrijke ondernemingsrechtelijke arresten: Willemsen/NOM

Rogier Wolf heeft onlangs bijgedragen aan een project van de Academie voor de Rechtspraktijk: 100 klassieke ondernemingsrechtelijke arresten.

In korte video’s bespreekt hij tien van die 100 klassieke en belangrijke ondernemingsrechtelijke arresten.

Een van die uitspraken is het Willemsen/NOM-arrest uit 2008 van de Hoge Raad. Dit is een van de kernarresten op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Deze uitspraak gaat over de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap ten opzichte van een aandeelhouder van die vennootschap. Voor de (interne) aansprakelijkheid van een bestuurder jegens de vennootschap geldt een hoge drempel. Vereist is dat de bestuurder een ‘ernstig verwijt’ kan worden gemaakt. In het arrest Willemsen/NOM bepaalde de Hoge Raad dat deze norm óók geldt voor de aansprakelijkheid van een bestuurder jegens een individuele aandeelhouder. Het gaat dan om de wijze waarop de bestuurder zijn bestuurstaken heeft uitgeoefend ten opzichte van die individuele aandeelhouder. Met het aanvaarden van die hoge drempel voor aansprakelijkheid is het belang van die vennootschap en de daarmee verbonden onderneming gediend. Die drempel voorkomt namelijk dat bestuurders hun handelen in onwenselijke mate door defensieve overwegingen laten bepalen.

Klik op de onderstaande link voor de uitleg en toelichting van Rogier op deze uitspraak. Ook legt hij uit waarom deze uitspraak vandaag de dag nog steeds relevant is.