Betalingen aan een bijna-failliete vennootschap, wat te doen?

De curator kan betalingen terugvorderen die door failliete bedrijven of personen weliswaar voorafgaand aan het faillissement zijn verricht, maar pas op de dag van faillietverklaring (of daarna) op de bankrekening van de ontvangende partij zijn bijgeschreven. Onlangs besliste de rechtbank Limburg dat dit ook geldt voor betalingen die zijn verricht voorafgaand aan surseance van betaling.  schreef  een noot over die uitspraak.

Pas altijd op als u zaken doet met een onderneming of persoon in financiële moeilijkheden. De curator kan zo maar de vergoeding voor uw werkzaamheden terugvorderen. raadt dienstverleners aan nooit zonder voorschot te werken. Bel voor een advies over een faillissement of zaken doen met bedrijven in moeilijkheden.

Lees  de noot van .