Curator is verplicht om advies te vragen aan de ondernemingsraad bij een doorstart

De Hoge Raad besliste onlangs dat een curator advies moet vragen aan een ondernemingsraad als hij een doorstart realiseert uit faillissement. schreef een noot onder die uitspraak. In theorie betekent dit een extra verplichting voor de curator die de snelheid van een doorstart mogelijk in de weg zou kunnen staan. In de praktijk verwacht Bas Ebels  niet dat er inhoudelijk veel zal veranderen. De Hoge Raad oordeelt namelijk dat de curator onder omstandigheden mag afwijken van formele vereisten voor advies als de omstandigheden dat eisen. Die omstandigheden zullen in geval van faillissement vaak aanwezig zijn. Dat betekent dat de curator onder omstandigheden  een advies aan de ondernemingsraad mag vragen en ook zijn voorgenomen besluit niet hoeft op te schorten bij een negatief advies van de ondernemingsraad. Bel  als u vragen hebt over een faillissement en een doorstart uit faillissement.

Lees  de noot van .