Curatoren naderen doorstart Mooy Logistics

Doorstart

De curatoren zijn in gesprek met een aantal serieuze doorstart-kandidaten en hebben goede hoop dat binnen enkele dagen met één van hen een doorstart kan worden gerealiseerd. Meerdere partijen hebben een overnamebod ingediend, waarover komende dagen verder onderhandeld zal worden. Zolang de onderhandelingen lopen, doen de curatoren hierover geen inhoudelijke mededelingen.
Het bedrijf blijft gewoon open en klanten worden met de gebruikelijke service bediend. Dit is mogelijk dankzij een boedelkrediet van de bank en de constructieve medewerking van vrijwel alle betrokken klanten, leveranciers en transporteurs. Voor informatie kunnen klanten en leveranciers zich op reguliere wijze wenden tot hun aanspreekpunten binnen Mooy Logistics. Zij staan in direct contact met de curatoren die met hun team aanwezig zijn bij Mooy.

Loyaliteit klanten en werknemers

Mooy Logistics is een sinds 1952 een gevestigde naam in de logistiek en dat merken de curatoren op de werkvloer. De loyaliteit bij zowel klanten als werknemers is groot. Het personeel zet zich op alle fronten extra in om te zorgen dat klanten zo weinig mogelijk hinder ondervinden van het faillissement. Ondertussen hebben UWV en de curatoren afspraken gemaakt over een verkorte intakeprocedure, die ook reeds is gestart, zodat de werknemers zo snel mogelijk hun salaris betaald krijgen via de UWV loongarantieregeling.

Faillissement
De Rechtbank Den Haag heeft op dinsdag 14 augustus 2018 het faillissement uitgesproken van Mooy Logistics B.V. en Mooy Beheer B.V. Martijn Vermeeren van Buren en Bas Ebels van UdinkSchepel Advocaten zijn aangesteld als curatoren.