Cursus Conflicten in de Vennootschap

Conflicten in de Vennootschap. Dat was het thema van de postacademische cursus die samen met Christian van Megchelen op 3 november 2016 gaf.

In deze cursus van stonden het voorkomen en oplossen van conflicten in de vennootschap centraal.

Tijdens de cursus zijn drie typen vennootschappen besproken: de familievennootschap, de bv met verplicht structuurregime en de joint venture-BV. Deze vennootschappen kennen hun eigen dynamiek. Die dynamiek maakt hun succes, maar in de praktijk zijn conflicten geen uitzondering. Doel van de cursus is de deelnemers inzicht te geven op welke wijze deze conflicten voorkomen of opgelost kunnen worden.

Aan de hand van twee casus en vijf thema’s (aard van de vennootschap en haar betrokkenen, vennootschappelijk belang, corporate governance, dividend en de rechter) hebben de deelnemers kennis en inzicht verkregen om hun cliënten optimaal van dienst te kunnen zijn.

Klik voor meer informatie.