De bestuurder versus de curator in een aansprakelijkheidsprocedure: wie moet aantonen hoe het faillissement is veroorzaakt?

De hoofdelijke aansprakelijkheid van een bestuurder voor het tekort in de boedel van de failliete vennootschap blijft een actueel onderwerp. Het van de Hoge Raad van 12 februari 2016 gaat over de bewijspositie van de bestuurder en de curator. In geval van schending van de boekhoudplicht of de publicatieplicht wordt aangenomen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het is aan de bestuurder om aan te tonen dat andere oorzaken dan het onbehoorlijk bestuur tot het faillissement hebben geleid. De bestuurder moet zich ook verweren tegen het verwijt van de curator dat hij die andere oorzaken van het faillissement niet heeft weten te voorkomen.

Lees  de toelichting van bij dit arrest. Deze annotatie is ook gepubliceerd in JIN 2016/59.