Het Civielrechtelijk bestuursverbod van 1 juli 2016 tot nu

Als sprake is van faillissementsfraude of onregelmatigheden in of rondom een faillissement is het sinds 1 juli 2016 mogelijk dat aan een (gewezen) bestuurder het verbod wordt opgelegd gedurende een periode van maximaal vijf jaar bestuurder of commissaris te zijn. Bij de invoering van deze regelgeving was men sceptisch over de vraag of van deze mogelijkheid gebruik gemaakt zou worden. Of dat zo is, kunt u lezen in het artikel van Lisette van der Gun over dit Civielrechtelijk bestuursverbod, dat onlangs verscheen in het Advocatenblad. Klik om dat artikel te lezen.