Marc Udink sprak bij zorgverzekeraar De Friesland

Marc Udink heeft voor Zorgverzekeraar De Friesland op 9 juni en 7 juli 2016 tweemaal een inleiding gehouden voor CEO’s, CFO’s en leden van Raden van Toezicht van zorgaanbieders in Friesland.

Hij hield zijn betoog over de aard van toezicht en de verantwoordelijkheid van het bestuur. Daarbij kwamen aan de orde het nieuwe concept van de Zorgbrede Governancecode en de lessen die te leren zijn uit de zaken Meavita, Zonnehuisen etc . Toezicht op hoofdlijnen is niet genoeg.