Verandering termijnen opmaken en deponeren jaarrekening

Op 1 november 2015 zijn de termijnen voor het opmaken van de jaarrekening van een BV en met name van het deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel verkort. Omdat het te laat deponeren van de jaarrekening kan leiden tot een onbeperkte aansprakelijkheid van bestuurders is het goed die termijnen goed in acht te nemen.

De belangrijkste wijziging is een verkorting van de termijn voor het deponeren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel van 13 maanden na afloop van het boekjaar naar 12 maanden. Als die overschreden wordt, zijn de bestuurders in een faillissementssituatie mogelijk hoofdelijk aansprakelijk waren voor het gehele faillissementstekort. Voor bestuurders is de belangrijkste wijziging dan ook gelegen in die nieuwe 12-maandstermijn. Vroeger had iedere bestuurder “uiterlijk 31 januari” in zijn hoofd, dat is nu “uiterlijk 31 december” geworden (als het boekjaar, zoals meestal, gelijk is aan het kalenderjaar).

Tot 1 november moest het bestuur (de directie) van een B.V. binnen vijf maanden na de afloop van het boekjaar de jaarrekening hebben opgemaakt (deze termijn is ongewijzigd). Deze 5-maandstermijn kon door de AvA met maximaal 6 maanden worden verlengd op grond van “bijzondere omstandigheden”. Dat is nu 5 maanden geworden.

Deze regel wordt meer gebroken dan nageleefd. De jaarrekening is vaak pas in de tweede helft van het jaar klaar en een AvA-besluit tot verlenging ontbreekt meer wel dan niet. En als het er is, blijven de “bijzondere omstandigheden” vaak onbenoemd.

Na het opmaken moet de jaarrekening worden vastgesteld (goedgekeurd) door de AvA en na vaststelling binnen 8 dagen (termijn ongewijzigd) worden gedeponeerd. Uit overschrijding van die 8-dagentermijn vloeit geen bloed, maar uit overschrijding van de 12-maandstermijn wel.

DUS: Als (bij boekjaar is kalenderjaar) de jaarrekening niet uiterlijk 31 december van het volgend jaar bij het handelsregister is gedeponeerd, lopen bestuurders een groot aansprakelijkheidsrisico. Uiterlijk Oudjaar deponeren dus, desnoods in niet-vastgestelde vorm (als de AvA hem niet tijdig heeft goedgekeurd).

Als u hier meer over wilt weten, kunt u altijd bellen met mr. Ebels.