Webinar: Het ondernemingsrecht in 10 klassieke arresten

Op 16 en 17 februari namen Rogier Wolf en hoogleraar Ondernemingsrecht Kid Schwarz een webinar op voor de Academie voor de Rechtspraktijk. Aan de hand van 10 klassieke arresten bespreken zij hierin het ondernemingsrecht, van bestuurdersaansprakelijkheid tot bevoegdheden van AVA en vertegewoordiging.

De volgende uitspraken worden uitgelicht:

 • Vertegenwoordiging rechtspersoon.
  Gegronde redenen om aan juist beleid te twijfelen.
  Vanaf het arrest: HR 09-07-1990 (SLUIS) tot heden.
 • Besluit vereist overleg.
  Vanaf het arrest: HR 15-07-1968 (Wijsmuller) tot heden.
 • Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen in faillissement.
  Vanaf het arrest: HR 28-06-1996 (Bodam jachtservice) tot heden.
 • De AVA en de bevoegdheden.
  Vanaf het arrest: HR 21-01-1955 (Forumbank) tot heden.
 • Bestuurder persoonlijk aansprakelijk.
  Vanaf het arrest HR 6 oktober 1989 (Beklamel) tot heden.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid wegens handelen in strijd met statutaire bepalingen.
  Vanaf het arrest: HR 29-11-2002 (Berghuizer papierfabriek) tot heden.
 • Besluit van aandeelhouders tot statutenwijziging in strijd met redelijkheid en billijkheid.
  Het arrest HR 17 mei 1991 (Lampe/Tonnema) tot heden.
 • Gelijkheid aandeelhouders.
  Het arrest: HR 31 december 1993 (Van den Berge-Verenigde Bootlieden BV) tot heden.
 • Taakvervulling van bestuurders en commissarissen.
  Het arrest 01-01-1949 (Doetinchemse ijzergieterij) tot heden.
 • Goedkeuring aandeelhouders.
  Vanaf het arrest: HR 13-07-2007 (ABN AMRO) tot heden.

Geïnteresseerd? U kunt zich aanmelden voor de webinar.