Barbara Boertje

Advocaat

Testimonial

Arbeidsrecht is mijn belangrijkste specialisme. Ik treed op voor werkgevers en werknemers. Daardoor blijf ik scherp en ontwikkel ik geen tunnelvisie. Ook houd ik altijd de menselijke kant in het oog. Regelmatig behandel ik het kennelijk onredelijk ontslag van een statutair directeur. In dat soort zaken bestaat er een mooi spanningsveld tussen de persoon van de directeur en het vennootschapsrecht. In mijn collega’s vind ik prettige sparring partners, de sfeer op kantoor is ontspannen. Onze organisatie is plat, de lijnen zijn kort en er zit veel specialistische kennis.

Expertise

 • arbeidsrecht in brede zin; individueel en collectief

 • vastgoed en huurrecht in het bijzonder

Opleiding en Werkervaring

 • Certified Data Protection Officer, IIR Netherlands (2018)

 • leergang Arbeid Onderneming, Universiteit Amsterdam, Eggens Instituut (2013)

 • opleiding NMI Mediator bij Amsterdams ADR Instituut (2010)

 • specialisatieopleiding Instituut Bouwrecht, privaatrechtelijk bouwrecht (2005)

 • specialisatieopleiding Instituut Bouwrecht, publiekrechtelijk bouwrecht (2004)

 • specialisatieopleiding Grotius, arbeidsrecht (2001)

 • advocaat sinds 1996

 • Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (1990)

Nevenfuncties

 • Lid Klachtenadviescommissie Raad voor de Kinderbescherming

 • Voorzitter van de Klachtencommissie Wonen: een onafhankelijke commissie voor huurders van de corporaties MeerWonen, Noordwijkse Woningstichting, St. Antonius van Padua en Stek/ Vooruitgang