Bas Ebels

Partner

Testimonial

"Niet zo maar eventjes een oplossing aandragen, maar samen met u werken aan dé oplossing"Eén van de belangrijkste dingen die ik als advocaat heb geleerd, is het echt luisteren naar u als cliënt. Niet zo maar eventjes een oplossing aandragen, maar samen met u werken aan dé oplossing. Luisteren, doorvragen en begrijpen. Alleen op die manier kan ik uw probleem oplossen of u informeren en adviseren.Als advocaat adviseer ik bedrijven in reorganisaties en zwaar weer, bestuurders en toezichthouders in aansprakelijkheidskwesties, zowel in als buiten faillissement, zorginstellingen en assurantiebedrijven en -tussenpersonen. Daarnaast word ik regelmatig door rechtbanken in Nederland benoemd als curator in faillissementen van diverse ondernemingen. Daardoor ben ik in staat mij aan te passen aan verschillende soorten ondernemingen en markten en kan ik de branchespecifieke werkwijze en regelgeving mij snel eigen te maken.Ik heb rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voorts heb ik de postdoctorale opleidingen INSOLAD/Grotius Insolventierecht (in 2011) en Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (in 2013) afgerond. Ik ben lid van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) en de vereniging voor Europese Insolventierecht Advocaten (INSOL Europe). Daarnaast ben ik in mijn vrije tijd bestuurslid van de vereniging Discussiëren Kun je Leren (DKJL), een stichting die scholen adviseert en jongeren helpt hun mondelinge taalvaardigheid te ontwikkelen, hen leert een mening te vormen, naar elkaar te luisteren en problemen met woorden op te lossen.

Expertise

  • Ondernemingsrecht

  • Insolventierecht

  • Financiering & zekerheden

  • Gezondheidsrecht

Memberships

  • Insolad

  • Insol Europe

  • Vereniging voor Gezondheidsrecht

Publications

2017

  • Een pandhouder van een openbaar pandrecht op een vordering mag op grond van de wet (art. 3:246 BW) die vordering in en buiten rechte innen. Mag die pandhouder nu ook, als onderdeel van die inningsbevoegdheid, het faillissement van de debiteur van de aan hem verpande vordering aanvragen? Ja, zo oordeelde de Hoge Raad onlangs in het arrest Megalim/De Veenbloem. Bas Ebels vindt het terecht dat deze schuldeisersbevoegdheden aan de openbaar pandhouder toekomen. Hij schreef een noot onder dit arrest. Lees hier de noot van Bas Ebels

Additional functions

  • Bestuurslid Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL)

MENU