Kroniek Vennootschapsrecht

en schreven voor het de Kroniek Vennootschapsrecht.

In deze Kroniek bespreken zij de rechtspraak en wetgeving op het gebied van het vennootschapsrecht uit de periode medio april 2019 tot en met medio april 2020. Zij lichten enkele noemenswaardige uitspraken en wetgevingsinitiatieven toe.

In het eerste deel bespreken zij jurisprudentie over uiteenlopende onderwerpen als bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement, het rechtskarakter van, aansprakelijkheid en procesrechtelijke aspecten bij de vof en, in verband met de nationalisering van bank en verzekeraar SNS Reaal, enkele uitspraken over de gang van zaken bij enquêteprocedures.

In het tweede deel gaan wij in op de actuele stand van zaken op wetgevingsgebied, zoals het voornemen om het nv-recht te vereenvoudigen en om de geschillenregeling aan te passen. Op sommige lopende dossiers – de modernisering van personenvennootschappen, het Centraal Aandeelhoudersregister en het UBO-register- zien zij nauwelijks voortgang.

Klik om de Kroniek te lezen.